Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
 
Hejnał Lubomierza
Kino za rogiem
Portal Mapowy
gazeta Sami Swoi
Powiadamianie SMS
Konsultacje społeczne
Interwencje
Księga gości
Baza firm
Mapa
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Statystyka
Licznik odwiedzin:
9053332
Dzisiaj:
427
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.81.46.194
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / 10 lat w Unii Europejskiej

10 lat w Unii Europejskiej

 
- baner_unia_europejska.jpg
 
 
Wystawa - "Gmina Lubomierz w Unii Europejskiej"

 W sobotę - 10 maja mieszkańcy Lubomierza mogli oglądać wystawę promującą zrealizowane dotychczas projekty unijne Gminy Lubomierz.

Wystawa fotografii została przygotowana przez Urząd Gminy i Miasta Lubomierz z okazji Jubileuszu 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 - unia_w_lubomierzu.jpg

Folder "Gmina Lubomierz w Unii Europejskiej" - Pobierz

Więcej zdjęć na Facebooku!


Lubomierskie 10 lat w Unii Europejskiej

1 maja 2014 roku Polska obchodziła jubileusz 10-lecia przystąpienia do Unii Europejskiej. Ta okrągła rocznica stanowi doskonałą okazję do rozliczeń z porażek, dumy z sukcesów i kreowania wizji na dalszą przyszłość. Także w Gminie Lubomierz.

Gmina Lubomierz bardzo dobrze wykorzystała szanse wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej fundusze unijne miały istotny wpływ na modernizację Gminy. Lubomierz, jako jedna z najmniejszych gmin w regionie, podjęła próbę wyzwolenia stagnacji, budując swoją przyszłość na solidnych i trwałych fundamentach, przy unijnym wsparciu i własnym wysiłku. Jest przykładem na to, jak Unia Europejska, a ściślej mówiąc – fundusze płynące z jej budżetu, przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy. Fundusze unijne miały i nadal mają istotny wpływ na modernizację Gminy. Na przestrzeni 10 lat,  przy wsparciu Rady Gminy i Miasta Lubomierz udało się zrealizować 24 projekty, na łączną kwotę 25 677 162,94. Oczywiście bez wkładu własnego, tak ogromne przedsięwzięcia nie mogłyby zostać zrealizowane. Spora część środków inwestycyjnych pochodziła z budżetu Gminy i Miasta Lubomierz.

Europejski udział w gospodarce

Jednym z podstawowych celów, jakie stawia sobie Unia Europejska, jest ciągły i zrównoważony wzrost gospodarczy oraz podniesienie poziomu życia społeczeństwa państw unijnych. Europejskie priorytety nie tylko przekładają się na wielkie, europejskie aglomeracje, ale także na małe, wiejskie regiony, takie jak np. Gmina Lubomierz, borykające się z wieloma trudnościami. Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie udało się zrealizować przy wykorzystaniu środków unijnych jest Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych dla miasta i gminy Lubomierz, Wleń i Gryfów Śląski oraz gminy Stara Kamienica. Projekt zrealizowany został w ramach Współpracy Przygranicznej Phare CBC Polska Niemcy 2003, i opiewał na łączną kwotę 16 523 266 zł. Jest to znacząca korzyść nie tylko z punktu widzenia gospodarczego i społecznego (wynikająca z utworzenia 47 nowych miejsc pracy), ale także ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Po likwidacji Kombinatu Rolno - Przemysłowego, należącą do niego ziemię, zagospodarował sektor prywatny, również tworząc nowe miejsca pracy i rozwijając funkcjonujące już gospodarstwa rolne, wykorzystując unijne dopłaty. Poprzez skuteczne wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rolnego, rozbudowano oczyszczalnię ścieków (wartość projektu: 1 358 598,00 zł, wartość dofinansowania: 883 059,00 zł), zbudowano zewnętrzną sieć wodociągową, a także skanalizowano ulicę Kwiatową, Ptasią i Kombatantów w Lubomierzu (wartość projektu: 648 017,78, wartość dofinansowania: 398 371,00 zł).

Kultura po renowacji

Pozytywne efekty przynależności do Unii Europejskiej dało się również zauważyć w sektorze kulturalno – turystycznym. W każdym zaułku samego Lubomierza widać zmiany, do których z pewnością przyczyniła się przynależność do UE. Świadczą o tym chociażby tabliczki na budynkach, informujące o ich remoncie przy współfinansowaniu z Unii. Ogromnym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, należącego do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, była Odnowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Lubomierz na łączną kwotę 1 260 902,28 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 786 967,82 zł.  W ramach tego samego funduszu, udało się dokonać renowacji i konserwacji zabytków architektury Subregionu Nysa – Kwisa – Bóbr. W okresie od 2008 do 2010 roku przywrócono świetność figurom kamiennym św. Jana Nepomucena oraz św. Maternusa w Lubomierzu. Wyremontowano również wieżę i dach Ratusza. Wartość tego projektu to 423 425,79 zł, przy wsparciu z europejskiego funduszu w wysokości 219 366,70 zł. Oprócz inwestycji w kulturę i turystykę, unijne programy przyczyniają się do zachowania i promocji regionalnej tożsamości. Gmina Lubomierz wzięła udział m.in. w projekcie, którego głównym celem była promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Lubomierz (wartość projektu: 14 632,09 zł, wartość dofinansowania: 8 941,18 zł). Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mieli szansę nie tylko zintegrować się przy wspólnym stole, ale także poznać i pokazać szerszemu gronu „perełki” lubomierskiej kuchni.

Lokata w młodzież – inwestycją w przyszłość

Unia stawia na młodych europejczyków. Poprzez różnego rodzaju projekty angażujące szkoły, podnoszona jest jakość nauczania. Młodzież w ramach m.in. wymian międzynarodowych, ma szansę nie tylko poznać kulturę, ale także nauczyć się języka danego państwa członkowskiego. Programy unijne stawiają także szerokie możliwości na rozwój już zdobytych umiejętności i talentów. Poprzez środki z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, odbyły się warsztaty rozwijające młode talenty muzyczne (wartość projektu: 23 513,42 zł oraz wartość dofinansowania: 14 190,98 zł). Powstał zespół muzyczny „Kargulinki” oraz „Chapter One”  skupiający młodych i zdolnych lubomierskich bluesmanów. Został zakupiony sprzęt muzyczny, co ułatwiło im rozwijać swoje zdolności i zaistnieć na regionalnej scenie muzycznej. Zrealizowano także takie projekty, jak „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu uczniów z gminy Lubomierz”, oraz „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan", w których brali udział uczniowie i nauczyciele z lubomierskich szkół. Wartość obu projektów wyniosła 1 49 1624,10 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 259 254,8 zł.

Człowiek najlepszą inwestycją

Przykład Gminy Lubomierz pokazuje, że unijna pomoc może zaowocować znacznym przyśpieszeniem wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Otwarcie granic spowodowało, że znaczna część mieszkańców wyjechała do krajów członkowskich w celach zarobkowych. Jest to doskonała alternatywa na tak trudnym rynku pracy w naszym terenie. Oczywiście każdy z nas wolałby pracować tam, gdzie mieszka, ale brak uprzemysłowienia i znaczące ukierunkowanie na wykorzystywanie potencjału turystycznego, niejako wymusza na mieszkańcach poszukiwanie pracy nawet za granicą. Pomimo tego, ci którzy pozostają wierni swoim „małym ojczyznom”, z pewnością dostrzegają ich poprawę. Dzięki Programom Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz Polska - Saksonia 2007 zrealizowano 3 międzynarodowe projekty: „Poznaj nasz region – Lubomierz zaprasza!” (wartość projektu: 24 565,00 zł, wartość dofinansowania: 23 337,00 zł),  „Filmowo – fotograficzne działania miasta partnerskich podczas XIV OFFK w Lubomierzu” (wartość projektu: 92 013,00 zł, wartość dofinansowania: 87 412,35 zł), oraz „Dziennikarskie działania miast partnerskich podczas Jubileuszu 150-lecia Szkoły w Lubomierzu” (wartość projektu: 56 836,98 zł, wartość dofinansowania: 53 995,13 zł). Projekty promujące Gminę Lubomierz realizowane były przy ścisłej współpracy z miastami partnerskimi. Takie działania dowodzą, iż Unia Europejska nie tylko przekazuje środki pieniężne, ale realizuje przy ich pomocy misję wzajemnego wspierania się państw członkowskich. W Gminie Lubomierz, dzięki wykorzystaniu unijnych środków wybudowano kilka ośrodków skupiających mieszkańców m.in. świetlicę wiejską w Radoniowie (wartość projektu: 373 565,81 zł, wartość dofinansowania: 229 634,00 zł), a także przebudowano świetlice wiejskie w Chmieleniu i Olesznej Pogdórskiej (wartość projektu: 1 145 393,67 zł, wartość dofinansowania: 494 014,00 zł). Były to bardzo ważne inwestycje, dzięki którym miejscowości uzyskały swego rodzaju niezależność. W takich miejscach, jak świetlice spotyka się młodzież, podejmowane są w nich różnego rodzaju inicjatywy lokalne. Mieszkańcy wzbudzają w sobie poczucie troski nie tylko o własne „podwórko”, ale także o całą wieś. Fundusze unijne stwarzają szerokie pole do tego, by mieszkańcy wzięli swój los w swoje ręce. I w Gminie Lubomierz tak się stało. Zawiązały się liczne stowarzyszenia, które wykorzystują unijną pomoc, na rzecz swojej miejscowości i to właśnie inicjatywa lokalna wiedzie prym w Gminie. Znaczące zmiany dotknęły również sam Urząd. Oprócz zewnętrznej zmiany w postaci remontu ratusza, dokonano jego informatyzacji w celu wdrożenia e-usług publicznych (wartość projektu: 167 088,00 zł wartość dofinansowania: 116 945,00 zł). Ułatwiło to nie tylko kontakt Urzędu z mieszkańcami, ale przede wszystkim mieszkańców z Urzędem. Wiele spraw można już załatwić nie wychodząc z domu – przez Internet.

Podsumowując minioną dekadę, z pewnością można stwierdzić, iż Gmina Lubomierz jest dowodem na skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, w ciągu tych 10 lat. Na każdym kroku można dostrzec zmiany, jakie się dokonały. Pieniądze, które zostały zainwestowane, przynoszą korzyści, które w przyszłości będą zauważalne jeszcze bardziej.

 

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu, za zaangażowanie i trud włożony w przygotowywanie i realizację wszystkich projektów oraz dyrektorom i kierownikom podległych jednostek, które również brały udział w ich wdrażaniu.

Bez osób, które wytrwale pracowały nad projektami, zmiany, jakich dokonano na przestrzeni dekady, pozostawałyby w sferze pragnień.

 

Alicja Nawojczyk

10 lat w Unii Europejskiej - galeria

 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
10 lat w Unii Europejskiej
 
22 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Wirtualny spacer
Atrakcje turystyczne
Izery - aplikacja mobilna
Gmina Lubomierz przyjazna turystom!
Perły Samorządu 2016
Lider Rozwoju Regionalnego 2016
Internetowa wizytówka gmin czesko-polskiego pogranicza
Kalendarz imprez
Lubomed
Rehabilitacja Popielówek
IZERY
Schronisko
Związek Gmin KWISA
PARTNERSTWO IZERSKIE
Związek Powiatów Polskich

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu pn. "Razem dla Gminy Lubomierz"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontakt:
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz,
Plac Wolności 1,
59-623 Lubomierz, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie
tel.: 75 78 33 166, fax: 75 78 33 167, email: ugim@lubomierz.pl, http://lubomierz.pl

Konto: Bank Spółdzielczy 81 8384 1022 0000 0811 2000 0007, przy przelewach z zagranicy należy dopisać BIC-GBWCPL.PP

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 16.00,
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30,
piątek 7.00 - 15.00
Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Ziółkowski przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12.30 do 16.00.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x