Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
 
Hejnał Lubomierza
Kino za rogiem
Portal Mapowy
gazeta Sami Swoi
Powiadamianie SMS
Konsultacje społeczne
Interwencje
Księga gości
Baza firm
Mapa
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Statystyka
Licznik odwiedzin:
8840144
Dzisiaj:
6
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.80.158.127
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Zrealizowane projekty gminy / PROJEKTY W RAMACH POKL / Razem dla Gminy Lubomierz

Razem dla Gminy Lubomierz

 

 - pokl1553.jpg
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek-najlepsza inwestycja

Razem dla Gminy Lubomierz

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie Portalu Funduszy Europejskich www.efs.gov.pl

 

W ramach projektu odbywały się spotkania warsztatowe podczas których, przeprowadzona została wspólna diagnoza problemów społecznych i potrzeb mieszkańców, określenie sposobów przeciwdziałania problemom i zaspokajaniom potrzeb przy wykorzystywaniu lokalnych zasobów i możliwości oraz zewnętrznych źródeł i środków pomocowych.
Na bazie wypracowanych na warsztatach materiałów powstał ważny dokument programowy dla Gminy - Strategia Rozwoju Gminy na lata 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych.

 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ"

W dniu 7 listopada 2010 miała miejsce uroczysta Konferencja podsumowująca projekt konkursowy pn. "Razem dla Gminy Lubomierz" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było wypracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15.00, kiedy wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście zgromadzili się na sali teatralnej Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu.

Pierwszym elementem spotkania było przedstawienie przez koordynatora projektu Panią Bożenę Pawłowicz prezentacji fotoreportażowej powstałej podczas całego okresu realizacji projektu. Liczne zdjęcia prezentujące podejmowane działania jak np. konferencja promująca projekt, prace grup warsztatowych czy prezentacje liderów grup dotyczących najważniejszych  wspólnych diagnoz, problemów społecznych, potrzeb mieszkańców, a także określenie sposobów przeciwdziałania problemom i zaspokajaniem potrzeb przy wykorzystywaniu lokalnych zasobów i możliwości oraz zewnętrznych źródeł i środków pomocowych.

Istotnym i długo wyczekiwanym elementem spotkania, było przedstawienie Strategii Gminy Lubomierz na lata 2011- 2020 przez Panią Jadwigę Olszowską - Urban wypracowanej przez wszystkich uczestników projektu podczas warsztatów.  Strategia poprzedzona była wielogodzinnymi i wyczerpującymi pracami mieszkańców, osób pracujących  lub prowadzących swoją działalność na terenie gminy, które zaowocowały sukcesem.

Widzowie zgromadzeni na sali nie ukrywali zadowolenia z wypracowanego dokumentu, które dodatkowo utwierdziły osoby zaangażowane w realizację projektu o jego powodzeniu.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Pan Wiesław Ziółkowski w swojej wypowiedzi zachęcił uczestników do podejmowania dalszej aktywności i kontynuowania rozbudzonych aspiracji, które były zgłaszane podczas warsztatów i które zostały trwale zapisane w strategii.

Kolejnym etapem podsumowania projektu było uroczyste wręczenie Certyfikatów uczestnikom projektu zaangażowanym w prace nad Strategią Gminy Lubomierz na lata 2011-2020.

Po oficjalnym zakończeniu konferencji widzów rozbawiał kabaret „Chrum-Chrum" i zespół „Czeremcha" z Radonowa krótkimi ale za to zabawnymi występami.

Po występie wszyscy goście zostali zaproszeni do refektarza internatu, w którym  odbył się  poczęstunek, na którym wszyscy zgromadzeni wspólnie wymieniali swoje poglądy wspominając wydarzenia towarzyszące realizacji projektu, dzięki czemu  uczestnicy mogli po raz kolejny zintegrować się przy wspólnym stole.

Cały przebieg spotkania podsumowującego projekt został uwieczniony licznymi zdjęciami, których część prezentujemy poniżej.

Osoby, które chcą zapoznać się z projektem Strategii Gminy Lubomierz na lata 2011-2020 w całości prosimy o zgłoszenie się do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu.

- sam_4309.jpg

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT- pobierz

PREZENTACJA DOTYCZĄCA WYPRACOWANEJ STRATEGII GMINY LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020- pobierz

 

Zdjęcia z konferencji podsumowującej


WARSZTAT D

Wypracowanie celów strategicznych i celów szczegółowych do realizacji w latach 2011- 2020

Dnia 5 października 2010 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz odbył się już czwarty warsztat którego tematem była Wypracowanie celów strategicznych i celów szczegółowych do realizacji w latach 2011- 2020r.

Zdjęcia z Warsztatu D

Uczestnicy warsztatów tym razem zostali podzieleni na pięć grup w  obszarach tematycznych:

       ·         Edukacja i oświata

       ·         Pomoc społeczna

       ·         Bezpieczeństwo

       ·         Infrastruktura i gospodarka

       ·         Rolnictwo

       ·         Sport, kultura i rekreacja dziedzictwo narodowe

Podobnie jak podczas Warsztatów C, warsztatowicze  nie kryli zainteresowania i zapału do pracy w celu zaprezentowania zasobów, problemów, potrzeb oraz swoich propozycji związanych z naszą gminą. Liderzy poszczególnych grup tematycznych prezentowali bardzo wnikliwą pracę swoich grup, a przedstawione pomysły i rozwiązania dotyczące w/w obszarów tematycznych będą z pewnością inspiracją do dalszej pracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz na lata 2011-2020.

Na kolejne spotkanie pn.: „Konferencja podsumowująca" zapraszamy wszystkich uczestników zarówno tych już zaangażowanych w budowę Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz na lata 2011-2020, a także pozostałych mieszkańców, na 8 listopada 2010 roku na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu.

- asd.jpg


WARSZTAT C

Podsumowanie diagnozy i wypracowanie wizji i misji gminy Lubomierz

Dnia 16 września 2010 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz odbył się już trzeci warsztat którego tematem byłaPodsumowanie diagnozy i wypracowanie wizji i misji gminy Lubomierz.

Zdjęcia z Warsztatu C

Uczestnicy warsztatów tym razem zostali podzieleni na pięć grup w  obszarach tematycznych:

Podobnie jak podczas Warsztatów B, warsztatowicze  nie kryli zainteresowania i zapału do pracy w celu zaprezentowania zasobów, problemów, potrzeb oraz swoich propozycji związanych z naszą gminą. Liderzy poszczególnych grup tematycznych prezentowali bardzo wnikliwą pracę swoich grup, a przedstawione pomysły i rozwiązania dotyczące w/w obszarów tematycznych będą z pewnością inspiracją do dalszej pracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz na lata 2011-2020.

Na kolejne Warsztaty D pn.: Wypracowanie celów strategicznych założeń do Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz zapraszamy wszystkich uczestników zarówno tych już zaangażowanych w budowę Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz na lata 2011-2020, a także pozostałych mieszkańców, na 5 października 2010 roku na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu.

- sam_3143.jpg


WARSZTATY B 

Diagnoza obszarów gospodarczych dla mieszkańców Gminy Lubomierz.

Dnia 8 września 2010 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz odbył się już drugi warsztat którego tematem była: Diagnoza obszarów gospodarczych dla mieszkańców Gminy Lubomierz.

Zdjęcia z Warsztatu B

Uczestnicy warsztatów tym razem zostali podzieleni na sześć grup w trzech obszarach tematycznych:

 • turystyka i dziedzictwo kulturowe
 • rolnictwo
 • gospodarka

Podobnie jak podczas Warsztatów A, warsztatowicze  nie kryli zainteresowania i zapału do pracy w celu zaprezentowania zasobów, problemów, potrzeb oraz swoich propozycji związanych z naszą gminą. Liderzy poszczególnych grup tematycznych prezentowali bardzo wnikliwą pracę swoich grup, a przedstawione pomysły i rozwiązania dotyczące w/w obszarów tematycznych będą z pewnością inspiracją do dalszej pracy przy tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz na lata 2011-2020.

Na kolejne Warsztaty C pn.: Podsumowanie diagnozy i wypracowanie wizji i misji gminy Lubomierz zapraszamy wszystkich uczestników zarówno tych już zaangażowanych w budowę Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz na lata 2011-2020, a także pozostałych mieszkańców, na 16 września 2010 roku na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu.

- sam_2868.jpg

Oto materiały do pobrania, które wypracowali uczestnicy warsztatów:

Grupa 1a -TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Grupa 1b - TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Grupa 2a - ROLNICTWO

Grupa 2b - ROLNICTWO

Grupa 3a - GOSPODARKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Grupa 3b - GOSPODARKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


WARSZTAT A

Diagnoza usług społecznych dla mieszkańców Gminy Lubomierz

20 sierpnia 2010 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz odbył się pierwszy warsztat którego tematem była:  Diagnoza usług społecznych dla mieszkańców Gminy Lubomierz.

Zdjęcia z Warsztatu A

Warsztatowicze czyli przybyli goście podzieleni na sześć grup w obszarach tematycznych tj. edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, kultura, sport i rekreacja oraz infrastruktura techniczna nie kryli zainteresowania i zapału do pracy w celu wypracowania najbardziej wyrazistych zarówno słabych jak i mocnych stron Gminy. Prezentacje liderów grup tematycznych były imponujące, a zaangażowanie uczestników warsztatów uświadomiło chyba wszystkim, że los naszej Gminy nie jest nikomu obojętny!

Na kolejne Warsztaty B zapraszamy wszystkich uczestników zarówno tych już zaangażowanych w budowę Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz na lata 2011-2020, a także pozostałych mieszkańców, na 8 września 2010 roku na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu.

- sam_2522.jpg

Oto materiały do pobrania, które wypracowali uczestnicy warsztatów:

- Grupa I -  EDUKACJA

- Grupa II - OCHRONA ZDROWIA

- Grupa III - POMOC SPOŁECZNA

- Grupa IV - BEZPIECZEŃSTWO

- Grupa V - SPORT, REKREACJA,KULTURA

- Grupa VI - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

KONFERENCJA PROMUJĄCA

12 lipca 2010 roku odbyła się Konferencja Promująca projekt pn. "Razem dla Gminy Lubomierz".

Zdjęcia z Konferencji Promującej

Więcej informacji

- sam_0721.jpg

Prezentacje Power Point do pobrania:

- Informacje o projekcie "Razem dla Gminy Lubomierz"

- Gmina Lubomierz

- Dotychczasowe osiągniecia gminy, plany i zamierzenia


ZAPYTANIA CENOWE DO 14 000 EURO PRZEPROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

Usługa opracowania „Strategii Gminy Lubomierz na lata 2011 - 2020”
Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego na realizację usługi opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz”- pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz” - pobierz

Dostawa materiałów dla uczestników warsztatów w ramach projektu pn. „Razem dla Gminy Lubomierz”
Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego na Dostawa materiałów dla uczestników warsztatów w ramach projektu - pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawa materiałów dla uczestników warsztatów w ramach projektu - pobierz

Dostawa materiałów biurowych na potrzebę realizacji warsztatów w ramach projektu pn. „Razem dla Gminy Lubomierz”
Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego na Dostawę materiałów biurowych na potrzebę realizacji warsztatów w ramach projektu - pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę materiałów biurowych na potrzebę realizacji warsztatów w ramach projektu - pobierz

Zaprojektowanie i utrzymanie aplikacji internetowej pod adresem www.lubomierz.pl oraz przygotowanie i obsługa informatyczna projektu pn. „Razem dla Gminy Lubomierz”
Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego na zaprojektowanie i utrzymanie aplikacji internetowej pod adresem www.lubomierz.pl oraz przygotowanie i obsługa informatyczna projektu- pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i utrzymanie aplikacji internetowej pod adresem www.lubomierz.pl oraz przygotowanie i obsługa informatyczna projektu- pobierz

Dostawa laptopa z oprogramowaniem w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego na dostawę laptopa z oprogramowaniem w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę laptopa z oprogramowaniem w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pobierz

Dostawa aparatu fotograficznego w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego na dostawę aparatu fotograficznego w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę aparatu fotograficznego w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pobierz

Dostawa ekranu do prezentacji multimedialnych w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego na dostawę ekranu do prezentacji multimedialnych w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę ekranu do prezentacji multimedialnych w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pobierz

Dostawa flipchartu w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego na dostawę flipchartu w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę flipchartu w ramach projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pobierz

Wykonanie projektu logotypu dla projektu „Razem dla Gminy Lubomierz” oraz zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów w ramach promocji projektu
Ogłoszenie o wyniku zapytania cenowego na wykonanie projektu logotypu dla projektu „Razem dla Gminy Lubomierz” oraz zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów w ramach promocji projektu- pobierz
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu logotypu dla projektu „Razem dla Gminy Lubomierz” oraz zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów w ramach promocji projektu- pobierz

Promocja:

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013- pobierz

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013- pobierz

Informacja dotycząca zasad publikowania materiałów - pobierz

Logo- pobierz

Plakat- pobierz

Tabliczka projektu- pobierz

Brulion- pobierz

Długopis (niebieski)- pobierz

Długopis (srebrny)- pobierz

Płyta CD- pobierz

Smycz- pobierz

Teczka projektu- pobierz

Identyfikator- pobierz

Druk firmowy (kolor)- pobierz

Druk firmowy (czarno-biały)- pobierz

Naklejka- pobierz

Ewaluacja:

Definicja ewaluacji

Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu.

Według Rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, ewaluacja ma na celu poprawę: „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane  państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.

Ewaluacja jako proces systematycznej oceny interwencji z funduszy strukturalnych ciągle zyskuje na znaczeniu. W okresie programowania 2007-2013 wyniki badań ewaluacyjnych będą pełnić ważną rolę w procesie kształtowania polityki spójności Unii Europejskiej, a podczas debaty nad kolejnym budżetem w perspektywie po 2013 roku będą jednym z kluczowych argumentów dla jej zachowania w dotychczasowym kształcie lub weryfikacji jej założeń.

Wstępna ankieta ewaluacyjna - pobierz

Ankieta ewaluacyjna A- pobierz

Ankieta ewaluacyjna B- pobierz

Ankieta ewaluacyjna C- pobierz

Ankieta ewaluacyjna D- pobierz

Końcowa ankieta ewaluacyjna- pobierz

Monitoring:

Co to jest monitorowanie?

Monitorowanie można zdefiniować jako ciągłe śledzenie postępów (lub ich braku) w procesie działań na rzecz przyjętych celów. Kompetentni kierownicy/koordynatorzy projektu dbają o ciągłe monitorowanie zaplanowanych czynności i zadań. Nieukończenie pewnych zadań może prowadzić do niebezpiecznych „obsunięć" czasowych i finansowych. Dlatego też kierownik projektu powinien na bieżąco monitorować postępy realizacji projektu i jeżeli powstanie taka konieczność podejmować działania naprawcze, w celu zapewnienia terminowej realizacji odpowiednich czynności.

Monitorowanie pełni dodatkowo funkcję informacyjną. Dzięki stałej kontroli postępu prac i poziomu ich zaawansowania, wszyscy zainteresowani mogą posiadać niezbędną wiedze i informacje umożliwiające im podjęcie w razie konieczności działań korygujących. Dodatkowo, zbiorcze zestawienie informacji zgromadzonych w trakcie monitoringu pozwala na skuteczną i możliwie dokładną analizę efektywności i wydajności działań realizowanych w ramach projektu. Krótko mówiąc monitoring jest skutecznym narzędziem, które umożliwia nam odpowiedź na pytanie, czy projekt zakończył się sukcesem?

Aby skutecznie monitorować projekt, należy szukać odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Czy podejmowane działania prowadzą do zaplanowanego rezultatu?
 • Czy założenia tego działania wymagają przeformułowania?
 • Czy osiągane rezultaty prowadzą do osiągania celów?
 • Czy środki uruchamiane są zgodnie z harmonogramem?
 • Czy beneficjenci zachowują się zgodnie z oczekiwaniami?

Wskaźniki w procesie monitorowania

Poprawne monitorowanie powinno cechować się obiektywnością i rzetelnością. Opinia koordynatora projektu „że wszystko idzie świetnie" jest jedynie subiektywnym sądem. Zarówno osobom realizującym projekt oraz instytucjom z nim związanych potrzebne są możliwie obiektywne informacje opisując postęp i efekty prac. Z tego też względu w projektach stosowane są obiektywne wskaźniki pomiaru. Wskaźniki powinny zostać opracowane na początku cyklu życia projektu, najlepiej na etapie fazy planowania. Opracowanie ich na tym etapie umożliwia precyzyjne określenie celów i produktów projektu. Wiele trudności związanych z monitorowaniem projektu jest konsekwencją zbyt późnego ich opracowania. Poprawnie skonstruowane wskaźniki powinny pokazywać osiągnięte wyniki związane z realizacją materialnej strony projektu, jak również powinny pokazywać postępy w odniesieniu do planu finansowego.

Lista obecności (wzór)- pobierz

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór)- pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór)- pobierz

Lista odbioru certyfikatów (wzór)- pobierz


Rekrutacja:

Do 20  sierpnia 2010 roku trwa rekrutacja uczestników: projektu: Razem dla Gminy Lubomierz" realizowanego przez Gminę Lubomierz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji".

Celem głównym projektu jest Aktywna integracja poprzez zbudowanie trójsektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy, jako podstawowego warunku przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców  Gminy Lubomierz.

Dokumenty rekrutacyjne i opis projektu (regulamin i formularze) dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce Realizowane projekty w ramach POKL oraz w Biurze Projektu (czynne pn.-pt. 8.00.-15.00).

Ankiety rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 20 sierpnia 2010 r. godz. 10.00. na adres Biura Projektu (Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu  Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz pokój nr 8) Decyduje data wpływu.

W ramach ogłoszonego naboru wyłonionych zostanie 50 uczestników projektu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie - pobierz

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór)- pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór)- pobierz


Biuro Projektu

Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu

Plac Wolności 1

59-623 Lubomierz

 • główna siedziba - pokój nr 8

Justyna August - Specjalista ds. promocji, monitoringu i ewaluacji projektu

tel. 75 78 33 166 wew.33

justyna_august@lubomierz.pl

 • pokój nr 13

Bożena Pawłowicz - Koordynator projektu

tel. 75 78 33 166 wew.34

skretarz@lubomierz.pl

 • pokój nr 10B

Monika Kozłowska - Księgowa projektu

tel. 75 78 33 166 wew.45

księgowosc@lubomierz.pl


 - gminal.jpg

Justyna August
25 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Wirtualny spacer
Atrakcje turystyczne
Izery - aplikacja mobilna
Gmina Lubomierz przyjazna turystom!
Perły Samorządu 2016
Lider Rozwoju Regionalnego 2016
Internetowa wizytówka gmin czesko-polskiego pogranicza
Kalendarz imprez
Lubomed
Rehabilitacja Popielówek
IZERY
Schronisko
Związek Gmin KWISA
PARTNERSTWO IZERSKIE
Związek Powiatów Polskich

Strona internetowa została wykonana w ramach projektu pn. "Razem dla Gminy Lubomierz"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontakt:
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz,
Plac Wolności 1,
59-623 Lubomierz, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie
tel.: 75 78 33 166, fax: 75 78 33 167, email: ugim@lubomierz.pl, http://lubomierz.pl

Konto: Bank Spółdzielczy 81 8384 1022 0000 0811 2000 0007, przy przelewach z zagranicy należy dopisać BIC-GBWCPL.PP

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00 - 16.00,
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30,
piątek 7.00 - 15.00
Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Ziółkowski przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 12.30 do 16.00.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x